Responsibilidad natin ang ating kapwa

KIRA Avatar

Hi, Ako si Kira. Ito ay isang digital triage at health declaration system mula sa Department of Health (DOH).

Ito ay makatutulong sa public health monitoring at contact tracing upang sama-sama nating maprotektahan ang ating kapwa laban sa COVID-19.

Ano ang gusto mong gawin?

Let's #BeatCOVID19 together